Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


2.Úvod

Mapy jako takové jsou dnes běžnou součástí našeho života. Už bychom si nedokázali představit život bez nich. Díky technických metodám byly digitalizovány a  běžně se s nimi setkáváme na internetu i v různých publikacích. Není již problém najít si město či ulici jak v  základní mapě, tak i fotomapě. Můžeme si naplánovat trasu dopravními prostředky, zjistit kolik času nám cesta zabere i s  přihlédnutím na  ekonomické důvody. Tisk map je v současnosti prováděn digitálním tiskem nebo tiskem ofsetovým. Díky fotografii a snímkování byly tyto metody velmi urychleny. Také byly vytvořeny programy, které přímo slouží k  úpravám a digitalizaci map.

Ovšem v minulosti to tak nebylo. První rozšiřování map bylo díky překreslování. Poté se začaly mapy rozmnožovat z  důvodu šetření času a práce. I tak se musely vytvořit tiskové formy. Počáteční metody byly nedokonalé a hlavně vytvoření tiskových forem bylo velmi zdlouhavé a pracné. První mapy se dostaly do  ruky jen privilegovaným vrstvám společnosti. Tisk na  území naší republiky byl používán již v  15.  století (tiskárna v  Plzni).

Tisk map se objevil mezi tiskovinami později. Tištěné mapy rozšiřovaly vzdělanost, usnadňovaly rozvoj přírodních věd a  později také vědy technické. Rozmach byl vidět v průmyslu i ve  zdokonalení techniky. Zpracování map polygrafickými technikami se velmi změnilo, což je výsledkem vlivu vědeckých objevů, postupné změny inženýrské náplně, forem polygrafického zpracování, technické stavby výrobních prostředků i  postupného zlepšování materiálů.