Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


8. Literatura

[1] ŠALDA, J. - SVOBODA, L.: Přehled polygrafie, Praha, 1978

[2] VRBĚCKÝ, Z.: Kartografická polygrafie a reprografie, Praha 1986

[3] DVOŘÁK, K.: Reprodukce map. Praha, 1954

[4] DVOŘÁK, K. - ŘEČÍNSKÝ, F.: Kartografická polygrafie. Praha, 1967

[5] MLADÝ, K.: Tlač z výšky, Bratislava, 1985

[6] HOJOVEC, V. - DANIŠ, M. - HÁJEK, M. - VEVERKA, B.: Kartografie. Praha, 1987

[7] MIKŠOVSKÝ, M.: Kartografie. Praha, 1987

[8] ŠIMÁK, B. - HONS, J.: Pojďte s námi měřit zeměkouli, Praha, 1942

[9] KOVAŘÍK, J. - DVOŘÁK, K.: Kartografie. Praha, 1964

[10] VEVERKA, B. - ZIMOVÁ, R..: Topografická a tematická kartografie, Praha, 2008

[11] MIKŠOVSKÝ, M. - SOUKUP, P.: Kartografická polygrafie a reprografie, Praha, 2009

[12]Staré mapy Českých zemí [online]. 2000 [cit. 2010-05-10]. Dostupné z WWW:
< http://www.oahshb.cz/staremapy/index.htm >.

[13]Historické mapy zemí Koruny české [online]. 2006 [cit. 2010-05-10]. Aretinova mapa Čech. Dostupné z WWW:
< http://www.staremapy.cz/antos/zoomify/aretin.html>.

[14] Wikipedie [online]. 2009 [cit. 2010-05-10]. Rydlo. Dostupné z WWW:
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Rydlo>.

[15] Wikipedie [online]. 2009 [cit. 2010-05-10]. Tisk z výšky. Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Tisk_z_v%C3%BD%C5%A1ky#Tisk_z_v.C3.BD.C5.A1ky >.

[16] Wikipedie [online]. 2009 [cit. 2010-05-10]. Pantograf.
Dostupné z WWW:< http://cs.wikipedia.org/wiki/Pantograf >.

[17] Heidelberg [online]. 2005 [cit. 2010-05-10]. Hlubotisk. Dostupné z WWW:
< http://www.heidelberg.cz/hdnew/hdinfo/clanek.asp?id=010202 >.

[18] Wikipedie [online]. 2009 [cit. 2010-05-10]. Heliogravura. Dostupné z WWW:
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Heliogravura >.

[19] Google [online]. [cit. 2010-05-10] Staré mapy. Dostupné z WWW:
< http://www.hodonice.cz/files/hodonice_histor_mapa.jpg >.