Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


Hlubotisk

Moderní hlubotisk vznikl zdokonalením ruční techniky mědirytu čili chalkografie (z řeč. chalkis - měď, grafem - psát). Je známa od 15. století. Nejstarší český mědiryt pochází od Václava z Olomouce (1481). Vynálezem hlubotisku je Karel Klíč (nar. 1841 v Hostinném, zemřel 1926 ve Vídni). Prvním stupněm vynálezu byla "heliogravura" (obr.12), tj. rytina zhotovená pomocí světla. Vznikla na rozhraní let 1878 a 1879 [1].

Obr. 11 Leptání tiskového válce [17]

Obr. 11 Leptání tiskového válce [17]

Heliogravura

Nové objevy v chemii přinesly i zlepšení metod pro tisk z hloubky pro práci s mědí. Nové hluboké tiskové desky byly zhotovovány heliogravurou. Tato metoda byla mnohem rychlejší než předchozí ruční mědirytina, ale mnohem pracnější a dražší než způsob tisku z plochy (např. litografie). Z originální kresby mapy se zhotovil fotografický negativ na suchou desku. Pérový negativ musel být uzavřený a musel mít dobré krytí. Na tiskovou desku se z něj netisklo přímo, ale tiskl se nepigmentový papír, který si připravil grafik sám. Používalo se k tomu kladívkového papíru a emulse, která obsahovala rozpuštěnou želatinu, do které se přidával pigment. Polévání bylo prováděno na rektifikovaném stole (stroj v přesné horizontální poloze) [3, 4].

Poté se navlhčil papír, položil na skleněnou desku. Okraje byly ohnuty tak, aby nalitá emulse na papír nemohla stéct a vytvořila se vrstva o síle 3 - 4 mm. Vrstva se nechala v chladu uschnout. Na ni se pak přenesl zamokra fotografický obraz, vykopírovaný na chromované želatině. V želatinovém vyvolaném obrazu byl velmi jemný reliéf mezi světly a stíny. Želatinovou a asfaltovou vrstvou se leptalo až na měď. Z vyleptané mědi se tisklo v měditiskovém lisu. Snahou Klíče bylo nahradit ruční rytí fotochemickým procesem.

Heliogravura byla ještě zdokonalena. V roce 1890 byl zaveden tisk z měděných válců za použití sběracího nože. Rok 1890 se proto považuje za rok vynalezení hlubotisku. Klíč tehdy nahradil asfaltové zrno tím, že se do želatinového obrazu vkopírovala síť. Tato síť měla pravidelné černé čtverečky a mezi nimi průhledné linky. Vynalezený způsob zhotovení tiskových válců a použití stěrače při tisku se uplatňoval téměř dodnes, velké náklady např. tiskovin, vyžadovaly i jiné metody [3, 4].

Obr. 12 Heliogravura [18]

Obr. 12 Heliogravura [18]