Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


Dřevoryt, Dřevořez

Dřevořez byl používán pro tisk až do 16. století. Je to reliéfní tisková forma ze dřeva, kde dřevo je řezané podélně jako prkno. Snáze se tak řezalo, ale bylo měkké. Zařazuje se do tisku z výšky. Dřevořez byl nevýhodný v tom, že se jím nedaly vytvořit jemné, tenké a ostré čáry. Často i při opatrné práci docházelo k poškození kresby a oprava nebyla možná.

Dřevoryt je zdokonalená technika dřevořezu. Dřevorytu se také říkalo se jí také xylografie (z řec. xylon, dřevo). Vynalezl ho Thomas Bewick roku 1771 při účasti ve výtvarné grafické soutěži. Použil dřeva hruškového nebo zimostrázového. Dřevoryt je také reliéfní tisková forma, ale dřevo bylo řezáno příčně. Špalíček takového dřeva je tvrdší a musí se rýt. Při tisku je odolnější. Dřevorytové štočky měly čárové podání kresby, stíny byly vytvářeny různě širokými hustšími nebo řidšími čárami. Bylo tak dosaženo zrychlení práce a jemnější kresby. Technika dřevorytu se hlavně rozšířila v 19. století. Byla to ruční výroba štočků ze dřeva. Tvorbu usnadňovala práce s různými rycími strojky (obr. 6) [1, 2].

Dřevorytem končí řada mechanických reprodukčních způsobů, které již koncem 18. století a v 19. století nestačí požadavkům na stále vzrůstající tempo vydavatelské činnosti. Příčiny malé produktivity práce při rozmnožování obrazů a map byly dvě. Pracné vyřezávání nebo rytí do poměrně tvrdého materiálu a překreslování mapy na tiskovou desku rytím. Překreslování bylo pracné a bylo doprovázeno řadou chyb a nepřesností, zvláště pokud nebylo vytvořeno přímo autorem mapy nebo odborníkem, mající potřebné měřické zkušenosti [1, 2, 3].

Dnes se dřevoryt používá pouze jako umělecké výtvarné techniky při tisku grafických listů ve velmi malém počtu výtisků (obr. 7).

Obr. 6 Rydla [14]

Obr. 6 Rydla [14]Obr. 7 Dřevěný blok pro tisk z výšky [15]

Obr. 7 Dřevěný blok pro tisk z výšky [15]