Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


Sítotisk

Tato technika se také nazývá serigrafie (anglicky silk screen printing - tisk hedvábnou síťkou). Sítotisk vznikl v Japonsku a východní Asii, v zemích přírodního hedvábí. Přes Ameriku se dostala do Evropy a značně se zde rozšířila po druhé světové válce. Jde o protlačování prstovité tiskové barvy skrze šablonu upevněnou na sítu napjatém v rámu. Nosičem formy (šablony) je síto. Proto se někdy hovoří o šablonovém tisku. Barva se síťovinou protlačuje pomocí pryžového tříče. Šablony se mohou v sítu vytvářet buď ručně, přímo, nebo fotomechanicky. Pro masovou výrobu tiskovin se sítotisk neprosadil. Využíval se spíše v textilním průmyslu [1].