Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


Ofsetový tisk

Ofsetový tisk zachovává základní principy kamenotisku, tzn., využívá vzájemné odpudivosti určitých látek, zejména vody a mastné tiskové barvy. Také využívá bezreliéfnost povrchu tiskové formy. Kámen byl nahrazen tenkou ohebnou a lehkou plechovou deskou, o níž uvažoval již i Senefelder. Deska se může upnout na válec, a tak se využívá rotačního tisku, který je nesrovnatelně rychlejší než vratný pohyb kamene na vozíku kamenolisu.

Z kovové desky se původně tisklo na papír přímo jako z kamene. Princip ofsetové techniky je v tom, že se z formy tiskne nejdříve na pryží potažený válec a teprve z něho na papír. Barva se tedy přenáší dvakrát. Tisk je nepřímý a obraz na textové formě i text je stranově správný - "čitelný", není už zrcadlově obrácený [1, 2, 4]. Vynález ofsetové tiskové techniky, moderní formy litografického tisku, se datuje na začátek 20. století. Roku 1905 ho uplatnil Kaspar Herrmann v Severní Americe (rodák z Kynšperku nad Ohří). Název ofset je odvozen z anglického slova off-set, což značí přenosný neboli nepřímý tisk (obr. 13). Ofsetová technika tisku úplně vytlačila kamenotisk, stala se univerzální technikou a přebírá stále další oblasti, které byly dříve výhradně doménou knihtisku [1].

Obr. 13 Nepřímý ofsetový tisk [11]
(1 - papír, 2 - tlakový válec, 3 - vlhčící váleček, 4 - papír, 5 - tlak)

Ofsetový tisk je nejčastější používanou metodou k tisku map. Z řady technologií, které se mění podle druhu originální předlohy určené k reprodukci, jsou vybrány optimální postupy vhodné pro tisk mapy velkého měřítka i map vícebarevných, kde jsou použity tónové kombinace základních barev. Pro přípravu tiskové formy základní mapy velkého měřítka se může použít jinak pozitivní i negativní obraz předlohy, jak je patrno ze schématu č. 1 a č. 2 (viz. příloha 1 a příloha 2), kdy se vytváří tiskový podklad pro přípravu tiskové formy pro polohopisnou kresbu a popis [2]. Podíl kartografického zpracování originálu i jeho další účast při polygrafickém vytvoření dílčích tiskových podkladů pro jednotlivé barevné složky technické mapy města je uveden ve schématu č. 3 (viz. příloha 3), kde je navíc i podíl účasti polygrafické přípravy na tvorbě aktualizovaných originálů jednotlivých barevných složek. Všechna uvedená schémata vyjadřují pouze nejjednodušší přípravu tiskového zpracování map s čárovou kresbou a jsou základem pro vícebarevné zpracování plánů jednoduššími reprodukčními postupy.