Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


Fotolitografie (kopírování)

Aby se zhotovil tuší na tiskové desce obraz pro tisk z plochy, bylo potřeba přenést kresbu z originálu na kámen buď přepausováním nebo pantografem. Tento způsob byl pracný a pomalý. Právě u map docházelo při této metodě k nepřesnostem a nežádoucím chybám. K dobrému a rychlému přenesení kresby mohlo dojít pouze využitím citlivosti některých látek ke světlu a chemických změn. Použití ke zhotovení kopií citlivosti halových sloučenin stříbra nebylo možné, protože pomocí těchto látek nelze vytvořit obraz, vyhovující základním podmínkám tisku z plochy. Obraz vykopírovaný na tiskovou desku musel být schopen přijímat mastnou tiskařskou barvu a na světlech, tj. místa, která se nemají tisknout, nesmí být přijímána voda. Kopie pro tisk se zhotovují z fotografického a reflexního negativu nebo z obrazu na průsvitném materiálu, kterým může být pozitivní kopie na filmu nebo i matrice, zhotovená rýsováním na snímkovém papíru [1,2].

Při prvních pokusech s kopírováním na kámen byl používán jako citlivá látka asfalt. Později byl nahrazen citlivějšími chromovými solemi a látkami koloidními. Asfalt je směs uhlovodíků, která vznikla v přírodě oxidací nafty. Je to křehká, lesklá, látka bez zápachu. Dá se tavit při 80° - 130° C. Asfalt je rozpustný v benzenu, chloroformu a terpentýnu (méně i v jiných uhlovodíkách). Ke kopírování se používalo převážně asfaltu syrského. Citlivá vrstva se vytváří rozpuštěním asfaltu s přidáním olejů a pryskyřice. Asfaltových kopií bylo používáno k reprodukci půltónových předloh, aniž bylo nutno zhotovit rastrový negativ. Citlivá vrstva byla nanášena na zrněný kámen. Mohlo se využívat i hladkých kamenů a zrno se vytvářelo srážením asfaltu přidáním dalších složek. Po uschnutí vrstvy na kameni bylo možno kopírovat. Fotografický negativ se kladl emulsí na citlivou vrstvu a osvětlil silným světelným zdrojem. Exposiční doba byla velmi dlouhá, silnými obloukovými lampami se exponovalo až 8 hodin. Nejdůležitější věcí bylo vyvolání kopie. Asfalt se díky osvětlení stal nerozpustný v normálních rozpustidlech [1, 2].