Ing. MARTIN TIPKA, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 

Granty :

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentální ověřování a modelování vlastností speciálních betonů

 

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

 

(K133)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

výstupy :

Vlastnosti HSC s příměsí ocelových vláken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hlavní strana

 

   číslo grantu :   SGS 10/021/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Výuka

 

   období řešení grantu :   2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Výzkum

 

   řešitel :   Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

 

 

 

 

   Granty

 

   spoluřešitelé :

Ing. Jindřich Čech

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

 

 

 

Ing. Robert Heran

 

Ing. Ondřej Klečka

 

   Publikace

 

 

Ing. Josef Novák

 

Ing. Tomáš Vistr

 

 

 

Ing. Martin Tipka

 

 

 

   Životopis

 

 

 

 

Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled grantů:

 

   typ grantu :   FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol

výstupy :  

Analýza lokálně podepřených desek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGS 2010: 10/021/OHK1/1T/11

 

   číslo grantu :   905

 

poster 1

příklad 1

 

SGS 2011: 11/106/OHK1/2T/11

 

 

 

 

 

 

 

poster 2

příklad 2

 

SGS 2013: 13/040/OHK1/1T/11

 

   období řešení grantu :   2011

 

poster 3

příklad 3

 

SGS 2014: 14/035/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

 

 

příklad 4

 

SGS 2015: 15/036/OHK1/1T/11

 

   řešitel :   Ing. Martin Tipka

 

příklad 5

 

SGS 2016: 16/044/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

 

 

příklad 6

 

SGS 2017: 17/049/OHK1/1T/11

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

FRVŠ 2011: 905/2011/G1

 

 

Ing. Josef Novák

 

 

 

FRVŠ 2012: 294/2012/G1

 

 

 

 

 

RPMT 2014

 

Betony a cementové kompozity s řízenými vlastnostmi

 

RPMT 2015

 

 

RPMT 2016

 

 

 

 

 

RPMT 2017

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

výstupy :

Úvod do problematiky dynamiky betonových konstrukcí

 

 

 

 

 

Složení, návrh a příprava vysokopevnostního betonu

 

 

 

   číslo grantu :   SGS 11/106/OHK1/2T/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

Ing. Petr Bílý

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

 

 

 

 

Ing. Jindřich Čech

Ing. Josef Novák

 

 

 

 

Ing. Josef Fládr

Ing. Martin Tipka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   FRVŠ - Fond rozvoje vysokých škol

výstupy :  

Textová část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkladová část

 

 

 

   číslo grantu :   294

 

Srovnávací studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2012

 

Poster 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster 2

 

 

 

   řešitel :   Ing. Ondřej Vrátný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled grantů:

 

Optimalizace struktury vláknobetonu ve vztahu ke spolehlivosti konstrukčních prvků

 

SGS 2010: 10/021/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

SGS 2011: 11/106/OHK1/2T/11

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

 

SGS 2013: 13/040/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

SGS 2014: 14/035/OHK1/1T/11

 

   číslo grantu :   SGS 13/040/OHK1/1T/11

 

SGS 2015: 15/036/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

SGS 2016: 16/044/OHK1/1T/11

 

   období řešení grantu :   2013

 

SGS 2017: 17/049/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

FRVŠ 2011: 905/2011/G1

 

   řešitel :   doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

FRVŠ 2012: 294/2012/G1

 

 

 

 

 

RPMT 2014

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Ing. Martin Tipka

 

RPMT 2015

 

 

Ing. Václav Ráček

Bc. Aneta Rainová

 

RPMT 2016

 

 

 

 

 

RPMT 2017

 

Inovace výuky navrhování betonových a zděných konstrukcí v souvislosti se změnou učebních plánů, aktuálními poznatky a potřebami praxe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   RPMT - Rozvojové projekty mladých týmů

výstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   Ing. Michaela Frantová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

Ing. Radek Štefan

Ing. Marek Foglar, Ph.D.

 

 

 

 

doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Ing. Martin Tipka

 

 

 

 

Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Ing. Petr Bílý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza chování vláknobetonů vybraných struktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   číslo grantu :   SGS 14/035/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Ing. arch. Tereza Hlaváčová

 

 

 

 

Ing. Václav Ráček

Bc. Jiří Moc

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

Bc. Tomáš Mizera

 

 

 

 

Ing. Lukáš Kadlec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora projektové výuky betonových a zděných konstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   RPMT - Rozvojové projekty mladých týmů

výstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   Ing. Martin Kovář, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

Ing. Petr Bílý

Ing. Josef Novák

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

Ing. Radek Hájek

 

 

 

 

Ing. Josef Fládr

Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahové charakteristiky vláknobetonu - experimenty a numerická simulace

 

Přehled grantů:

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

 

SGS 2010: 10/021/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

SGS 2011: 11/106/OHK1/2T/11

 

   číslo grantu :   SGS 15/036/OHK1/1T/11

 

SGS 2013: 13/040/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

SGS 2014: 14/035/OHK1/1T/11

 

   období řešení grantu :   2015

 

SGS 2015: 15/036/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

SGS 2016: 16/044/OHK1/1T/11

 

   řešitel :   doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

SGS 2017: 17/049/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

FRVŠ 2011: 905/2011/G1

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Ing. arch. Tereza Hlaváčová

 

FRVŠ 2012: 294/2012/G1

 

 

Ing. Václav Ráček

Bc. Veronika Mártonová

 

RPMT 2014

 

 

Ing. Martin Tipka

 

 

RPMT 2015

 

 

Ing. Lukáš Kadlec, Ph.D.

 

 

RPMT 2016

 

 

 

 

 

RPMT 2017

 

Inovace a podpora výuky navrhování konstrukcí včetně vlivu interakce s podložím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   RPMT - Rozvojové projekty mladých týmů

výstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - K133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

K133

K134

K135

 

 

 

 

Ing. Michaela Frantová, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

Ing. Jan Žitný

Ing. Jan Faltýnek

 

 

 

 

Ing. Štěpán Kohoutek

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Příbramský

 

 

 

 

 

 

Ing. Jakub Žák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza vlastností vláknobetonu a aplikace pro konstrukční prvky

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

 

 

 

 

 

 

 

   číslo grantu :   SGS 16/044/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2016

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Ing. Tomáš Zelenka

 

 

 

 

Ing. Lukáš Kadlec, Ph.D.

Bc. Roman Chylík

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

Bc. Tomáš Trtík

 

 

 

 

Ing. Václav Ráček

Bc. Ondřej Slabý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   RPMT - Rozvojové projekty mladých týmů

výstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   Ing. Josef Novák - K133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

K133

K135

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

Ing. Jan Kos, CSc.

 

 

 

 

Ing. Petr Bílý, Ph.D.

………

 

 

 

 

Ing. Radek Štefan, Ph.D.

 

 

 

 

 

Ing. Josef Fládr, Ph.D.

 

 

 

 

 

Ing. Alena Horská

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vláknobetony vybraných struktur - analýza vlastností a aplikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   typ grantu :   SGS - Studentská grantová soutěž ČVUT

 

 

 

 

 

 

 

   číslo grantu :   SGS 17/049/OHK1/1T/11

 

 

 

 

 

 

 

   období řešení grantu :   2017

 

 

 

 

 

 

 

   řešitel :   doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

   spoluřešitelé :

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Ing. Ondřej Slabý

 

 

 

 

Ing. Václav Ráček

Ing. Roman Chylík

 

 

 

 

Ing. Martin Tipka

Ing. Tomáš Trtík

 

 

 

 

Ing. Tomáš Zelenka