Ing. MARTIN TIPKA, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 

Životopis :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:   Ing. Martin Tipka, Ph.D.

 

 

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

 

 

 

(K133)

 

Narozen:   20.6.1985 v Českých Budějovicích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národnost:   česká

 

 

   Hlavní strana

 

 

 

 

 

Státní příslušnost:   ČR

 

 

   Výuka

 

 

 

 

 

Rodinný stav:   ženatý

 

 

   Výzkum

 

 

 

 

 

Dosažené vzdělání:   vysokoškolské

 

 

   Granty

 

 

 

 

 

Vzdělání:

1996 - 2004

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice

 

 

   Publikace

 

 

2004 - 2008

ČVUT v Praze, fakulta Stavební - bakalářské studium, obor Konstrukce pozemních staveb

 

 

 

 

2008 - 2010

ČVUT v Praze, fakulta Stavební - navazující magisterské studium, obor Konstrukce pozemních staveb

 

   Životopis

 

 

2010 - 2017

ČVUT v Praze, fakulta Stavební - doktorské studium, obor Konstrukce a dopravní stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce v oboru:

 

 

 

 

2007

stavební firma Stavitelství ZEEP s.r.o.

 

 

 

 

2012-2013 

architektonická kancelář ARX Studio

 

 

 

 

2013-2017

výzkumný pracovník na Katedře betonových a zděných konstrukcí FSv ČVUT v Praze

 

 

 

 

od roku 2017

akademický pracovník na Katedře betonových a zděných konstrukcí FSv ČVUT v Praze

 

 

 

 

 

referent katedry pro SZZ, rozvrhář katedry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti výzkumné činnosti:

 

 

 

 

§  experimentální odvozování materiálových charakteristik vláknobetonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø podrobnosti viz sekce výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumné a grantové projekty:

 

 

 

 

§  člen řešitelského týmu v 1 projektu TAČR a ve 2 projektech GAČR

 

 

 

 

§  hlavní řešitel 1 studentského projektu FRVŠ

 

 

 

 

§  spoluřešitel či člen řešitelského týmu v 6 studentských projektech SGS, 1 projektu FRVŠ a 4 projektech RPMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø podrobnosti viz sekce granty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované práce v oboru:

 

 

 

 

§  1 odborný článek v databázi Web of Science

 

 

 

 

§  2 odborné články v databázi SCOPUS

 

 

 

 

§  2 články v místních odborných časopisech (ČR)

 

 

 

 

§  přes 20 příspěvků na tuzemských a zahraničních odborných konferencích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø podrobnosti viz sekce publikace

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikační výstupy:

 

 

 

 

 

§  1 patent v databázi Úřadu pro patentové vlastnictví ČR

 

 

 

 

§  1 užitný vzor v databázi Úřadu pro průmyslové vlastnictví ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalost práce na PC:

OS Windows, MS Office

 

 

 

 

 

kreslící programy:   AutoCad

 

 

 

 

 

výpočetní programy:   Feat, Scia Engineer, Recoc, Atena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové znalosti:   němčina, angličtina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmy:   atletika (závodně + atletický rozhodčí), běh na lyžích, vysokohorská turistika, společenský tanec