Ing. MARTIN TIPKA, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 

Výuka :

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhování nosných konstrukcí - beton   (133NNKB)

 

 

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

 

(K133)

 

Nosné konstrukce R - beton   (133NKRB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozsah 2+1 (2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení každý týden), předmět zakončen zápočtem a zkouškou, 4 kredity

 

 

 

 

 

 

 

   Hlavní strana

 

anotace předmětů: 133NNKB, 133NKRB

 

 

 

 

 

 

   Výuka

 

podmínky uzavření předmětu:

 

 

 

  získání zápočtu v požadovaném termínu - docházka na cvičení, odevzdání domácích úloh, testy

 

 

   Výzkum

 

  úspěšné složení zkoušky

 

 

 

  podrobná pravidla udělení zápočtu

 

 

   Granty

 

 

 

 

 

přednášky - viz MS Teams: B222-133NNKB-P2

výsledky testů

 

 

   Publikace

 

 

 

 

harmonogram výuky

 

 

   Životopis

 

 

 

 

harmonogram cvičení - pro kruh C211 (vedoucí Martin Tipka)

 

 

 

 

 

 

 

 

zadání cvičení

 

 

Předměty :

NNKB + NKRB

 

 

 

 

BK01 + BZKQ

 

koeficienty zadání

 

 

 

BK02

 

 

 

 

 

NKPS

 

pomůcky ke cvičení

 

 

 

YNBK

 

 

 

 

P01C + PJ1R

 

 

 

 

 

 

P02C

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonové a zděné konstrukce 1   (133BK01)

 

 

 

 

 

Betonové a zděné konstrukce Q   (133BZKQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozsah 3+2, resp. 3+3 (3 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení každý týden + 2 hodiny zdiva jednou za 14 dní pro BZKQ)

předmět zakončen zápočtem a zkouškou, 6 kreditů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anotace předmětů: 133BK01, 133BZKQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podmínky udělení zápočtu:

 

 

 

 

 

  max. 2 absence na cvičení (v případě prezenční i distanční výuky cvičení)

 

 

 

 

 

  průběžná konzultace a včasné odevzdání domácích úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě

 

 

 

 

 

  semestrální testy - min. 40% bodů

 

 

 

 

 

  podrobná pravidla udělení zápočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přednášky

výsledky testů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram výuky BK01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram cvičení - pro kruh C102 (vedoucí Martin Tipka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadání cvičení:

BK01 a BZKQ (beton)

 

 

 

 

 

BZKQ (zdivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koeficienty zadání:

BK01 a BZKQ (beton)

 

 

 

 

 

BZKQ (zdivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomůcky ke cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předměty :

NNKB + NKRB

 

Betonové a zděné konstrukce 2   (133BK02)

 

 

 

BK01 + BZKQ

 

 

 

 

 

 

BK02

 

rozsah 4+2 (4 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení každý týden

 

 

 

NKPS

 

předmět zakončen zápočtem a zkouškou, 7 kreditů

 

 

 

YNBK

 

 

 

 

 

P01C + PJ1R

 

anotace předmětu: 133BK02

 

 

 

P02C

 

 

 

 

 

 

 

 

podmínky udělení zápočtu:

 

 

 

 

 

  max. 2 absence na cvičení

 

 

 

 

 

  průběžná konzultace a včasné odevzdání domácích úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě

 

 

 

 

 

  podrobná pravidla udělení zápočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přednášky - viz Moodle a MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram výuky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram cvičení - pro kruh 26 (vedoucí Martin Tipka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadání cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koeficienty zadání

aktualizace koeficientů pro úlohu M   (24.4.2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomůcky ke cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předměty :

NNKB + NKRB

 

Navrhování konstrukcí při provádění staveb   (134NKPS)

 

 

 

BK01 + BZKQ

 

 

 

 

 

 

BK02

 

rozsah 2+2 (2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení každý týden)

 

 

 

NKPS

 

předmět zakončen zápočtem a zkouškou, 5 kreditů

 

 

 

YNBK

 

 

 

 

 

 

P01C + PJ1R

 

anotace předmětu: 134NKPS

 

 

 

P02C

 

 

 

 

 

 

 

 

podmínky udělení zápočtu - část BK:

 

 

 

 

 

  max. 1 absence na cvičení (z části BK)

 

 

 

 

 

  průběžná konzultace a včasné odevzdání domácích úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě

 

 

 

 

 

  podrobná pravidla udělení zápočtu

 

 

 

 

 

ð  zápočet uděluje vyučující K134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přednášky - MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram výuky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram cvičení - pro kruh 75 (vedoucí Martin Tipka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadání cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koeficienty zadání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomůcky ke cvičení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhování betonových konstrukcí   (133YNBK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podmínky udělení zápočtu:

 

 

 

 

 

  účast na cvičení a přednáškách předmětu

 

 

 

 

 

  průběžná konzultace a včasné odevzdání domácích úloh v požadovaném rozsahu a kvalitě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harmonogram předmětu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadání cvičení

 

 

Předměty :

NNKB + NKRB

 

 

 

 

 

 

BK01 + BZKQ

 

koeficienty zadání

 

 

 

BK02

 

 

 

 

 

 

NKPS

 

pomůcky ke cvičení:

 

 

 

YNBK

 

výpočet rotační kapacity plastického kloubu

 

 

 

P01C + PJ1R

 

výpočet momentové únosnosti vláknobetonového průřezu

 

 

 

P02C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 1    (124P01C) - statická část

 

 

 

 

 

Projekt R1    (122PJ1R) - statická část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podmínky uzavření statické části projektů:

 

 

 

 

 

  pravidelné konzultace řešeného projektu

 

 

 

 

 

  včasné odevzdání zadané práce v požadovaném rozsahu a kvalitě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k řešení statické části projektu P01C

 

 

 

 

 

Pokyny k řešení statické části projektu PJ1R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomůcky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termín uzavření statické části projektů:

bude upřesněno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 2C    (133P02C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

náplň předmětu a podmínky jeho uzavření:

 

 

 

 

  statické řešení objektu pozemní stavby, zaměření na vybrané konstrukční prvky

 

 

 

 

  zadání a požadavky na ukončení budou stanoveny individuálně po dohodě mezi studentem a vyučujícím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomůcky :

ukázky řešení jednotlivých částí projektové dokumentace - statická část

 

 

 

 

 

vyztužování poruchových oblastí ŽB konstrukcí

 

 

 

 

 

reálný výkres tvaru

 

 

 

 

 

reálný výkres výztuže