Ing. MARTIN TIPKA, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 

Věda a výzkum :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

téma disertační práce :   Tahové pevnosti konstrukčních vláknobetonů

 

 

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

 

 

 

(K133)

 

oblasti zájmu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  ohybové chování vláknobetonových prvků před a po vzniku makrotrhliny  

 

 

   Hlavní strana

 

 

 

 

 

§  odvozování materiálových charakteristik vláknobetonu ze zkoušek

 

 

   Výuka

 

ð  aplikace postupů navrhování pro kombinaci ohybového momentu a  normálové síly

 

 

 

 

 

 

   Výzkum

 

§  zkoušky trámců z prostého vláknobetonu se zaměřením na oblast plastického kloubu

 

 

 

 

 

 

   Granty

 

§  porovnání režimů rychlosti zatěžování

 

 

 

 

 

 

   Publikace

 

§  zkoušky betonu a vláknobetonu v osovém tahu

 

 

 

 

 

 

   Životopis