Ing. MARTIN TIPKA, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

 

Publikace :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

Kvalifikační práce

 

 

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 

 

Tipka, M.

 

 

(K133)

 

 

Konstrukční řešení vylehčených betonových stropních konstrukcí [Bakalářská práce]

 

 

 

 

 

Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí, 2008

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

   Hlavní strana

 

 

Oponent práce: Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

   Výuka

 

2009

Kvalifikační práce

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

   Výzkum

 

 

Administrativní budova v Jihlavě [Diplomová práce]

 

 

 

 

Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí, 2009

 

 

   Granty

 

 

Vedoucí práce: Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

 

Oponent práce: Ing. Jan Sochůrek

 

 

   Publikace

 

 

 

 

 

 

2011

Tipka, M. - Vašková, J. - Drahorád, M.

 

 

   Životopis

 

 

Effect of Loading Rate on the Behaviour of Fibre Reinforced Concrete Elements

 

 

 

 

In: 6th International Conference Fibre Concrete 2011. Prague: CTU in Prague, September 2011, pp. 427-433,

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-04917-4

 

 

2008

2012

2016

 

 

 

 

 

2009

2013

2017

 

 

Tipka, M. - Vašková, J. - Novák, J.

 

 

2010

2014

 

 

 

Srovnání metod výpočtu lokálně podepřených železobetonových desek

 

 

2011

2015

 

 

 

In: 18. Betonářské dny 2011. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2011, s. 437-440,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-87158-30-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J. - Drahorád, M.

 

 

 

 

 

 

 

Důsledky různého režimu zatěžování pro chování vláknobetonu

 

 

 

 

 

 

 

In: 18. Betonářské dny 2011. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2011, s. 433-436,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-87158-30-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Čech, J. - Novák, J.

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti vysokopevnostního betonu s příměsí ocelových vláken

 

 

 

 

 

 

 

In: Stavební obzor 9/2011. Praha: ČVUT v Praze, 2011, s. 267-270,

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1210-4027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešeršní práce:

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Čech, J. - Novák, J. - Broukalová, I.

 

 

 

 

 

 

 

Složení, návrh a příprava směsi vysokopevnostního a ultra-vysokopevnostního betonu

 

 

 

 

 

 

 

rešeršní práce grantu SGS10/021/OHK1/1T/11 - Experimentální ověřování a modelování vlastností speciálních betonů

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Čech, J. - Novák, J. - Broukalová, I.

 

 

 

 

 

 

 

Druh a význam příměsí pro vysokohodnotný beton

 

 

 

 

 

 

 

rešeršní práce grantu SGS10/021/OHK1/1T/11 - Experimentální ověřování a modelování vlastností speciálních betonů

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní grantové práce:

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Novák, J. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek: Textová část

 

 

 

 

 

 

 

výstup grantu FRVŠ 905/2011/G1 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Novák, J. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek: Příkladová část

 

 

 

 

 

 

 

výstup grantu FRVŠ 905/2011/G1 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Experimentální metody zjišťování tahových pevností vláknobetonu

 

 

 

 

 

 

 

In: Workshop doktorandů katedry betonových a zděných konstrukcí (sborník abstraktů). Praha: ČVUT v Praze, 2012, s. 75-76

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05037-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Broukalová I.

 

 

 

 

 

 

 

Vliv druhu a množství vláken na charakter porušování vláknobetonu při tahové m namáhání

 

 

 

 

 

 

 

In: 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2012, s. 258-261,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-87158-32-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Broukalová I.

 

 

 

 

 

 

 

Effect of Type and Amount of Fibres on Failure Mode of Fibre Reinforced Concrete in Tension

 

 

 

 

 

 

 

In: 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2012,

 

 

 

 

 

 

 

Stať v elektronickém sborníku (bez ISBN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vrátný, O. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání metod výpočtu po obvodě podepřených desek

 

 

 

 

 

 

 

In: 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2012, s. 223-226,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-87158-32-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vrátný, O. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Comparison of Methods for Analysis of Edge-Supported Slabs

 

 

 

 

 

 

 

In: 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2012,

 

 

 

 

 

 

 

Stať v elektronickém sborníku (bez ISBN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátný, O. - Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Přehled základních typů betonových konstrukcí pozemních staveb

 

 

 

 

 

 

 

In: 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2012, s. 317-321,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-87158-32-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátný, O. - Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Overview of Basic Types of Concrete Constructions in Building Structures

 

 

 

 

 

 

 

In: 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., listopad 2012,

 

 

 

 

 

 

 

Stať v elektronickém sborníku (bez ISBN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešeršní práce:

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Složení, návrh a příprava vysokopevnostního a ultra-vysokopevnostního betonu

 

 

 

 

 

 

 

rešeršní práce grantu SGS11/106/OHK1/2T/11 - Betony a cementové kompozity s řízenými vlastnostmi

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílý, P. - Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do problematiky dynamiky betonových konstrukcí

 

 

 

 

 

 

 

rešeršní práce grantu SGS11/106/OHK1/2T/11 - Betony a cementové kompozity s řízenými vlastnostmi

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fládr, J. - Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Spřažené ocelobetonové konstrukce - spřažení ocelové výstelky reaktoru

 

 

 

 

 

 

 

rešeršní práce grantu SGS11/106/OHK1/2T/11 - Betony a cementové kompozity s řízenými vlastnostmi

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní grantové práce:

 

 

 

 

 

 

 

Vrátný, O. - Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb: Textová část

 

 

 

 

 

 

 

výstup grantu FRVŠ 294/2012/G1 - Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátný, O. - Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb: Příkladová část

 

 

 

 

 

 

 

výstup grantu FRVŠ 294/2012/G1 - Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrátný, O. - Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb: Srovnávací studie

 

 

 

 

 

 

 

výstup grantu FRVŠ 294/2012/G1 - Základní typy betonových konstrukcí pozemních staveb se vzorovými příklady

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezařazené práce:

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace tenkostěnných vláknobetonových obkladových desek v tunelu BLANKA: Analýza zatěžovacích stavů a návrh nezbytných testů pro věření únosnosti

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Analýza únosnosti povrchových vrstev betonu a vláknobetonu

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop. Praha: ČVUT v Praze, 2013

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05236-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Resistance of Surface Layers of Concrete and Fibre Reinforced Concrete

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop (sborník abstraktů). Praha: ČVUT v Praze, 2013

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05236-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Possibilities of Surface Fixing the Concrete and Fibre Reinforced Concrete Elements

 

 

 

 

 

 

 

In: 7th International Conference Fibre Concrete 2013. Prague: CTU in Prague, September 2013, pp. 351-358,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05240-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíly v uspořádání ohybové zkoušky a jejich důsledky pro vyšetřování tahových vlastností vláknobetonů

 

 

 

 

 

 

 

In: 20. Betonářské dny 2013. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, listopad 2013, s. 444-447,

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-87158-34-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Ohybové zkoušky vláknobetonů, důsledky rozdílného uspořádání pro vyšetřování tahových vlastností

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2014

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05471-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Bending Tests of Fibre Reinforced Concrete, Influence of Different Arrangement for Investigation of Tensile Properties

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop (sborník abstraktů). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2014

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05471-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušení betonu a vláknobetonu v osovém tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: 21. Betonářské dny 2014. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, listopad 2014

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-903806-7-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Testing of Concrete and Fibre Reinforced Concrete in Uniaxial Tension

 

 

 

 

 

 

 

In: Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014, Advanced Materials Research.

 

 

 

 

 

 

 

Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2015

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-0-00003-132-7, ISSN 1022-6680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Vliv rychlosti zatěžování na pevnost cementových kompozitů v příčném tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2015

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05722-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Effect of Loading Rate on Tensile Splitting Strength of Cementitious Composites

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop (sborník abstraktů). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2015

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05722-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Problematika zkoušení cementových kompozitů v osovém tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, listopad 2015

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-906097-0-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Dependence of Crack Opening on Deflection During Bending Test of Fibre Reinforced Concrete

 

 

 

 

 

 

 

In: 8th International Conference Fibre Concrete 2015. Prague: CTU in Prague, September 2015

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05683-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novák, J. - Vodička, J. - Fidranský, P. - Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Fibre Reinforced Concrete Folded Plate for Railway Lines

 

 

 

 

 

 

 

In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. 2015

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-1-905088-63-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitný vzor:

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vodička, J. - Krátký, J. Horáček, V.

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic. Utility Model. CZ 29020. 2015-12-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Issues of testing of cementitious composites in uniaxial tension

 

 

 

 

 

 

 

In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015, Solid State Phenomena.

 

 

 

 

 

 

 

Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2016

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-03835-675-2, ISSN 1012-0394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vodička, J.

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace zkoušky cementových kompozit v osovém tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2016 - Sborník recenzovaných příspěvků. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-214-5341-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vodička, J.

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace zkoušky cementových kompozit v osovém tahu

 

 

 

 

 

 

 

TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1801-4399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Nové uspořádání zkoušky vláknobetonu v osovém tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05924-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Test Arrangement of Fibre Reinforced Concrete in Tension

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop (sborník abstraktů). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-05924-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodička, J. - Tipka, M. - Broukalová, I. - Kohoutková, A. - Fládr, J.

 

 

 

 

 

 

 

Modified Test of Axial Tensile Strength of FRC

 

 

 

 

 

 

 

In: BEFIB 2016 - FRC: The Modern Landscape. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2016.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-2-35158-187-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.; Vodička, J.

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění

 

 

 

 

 

 

 

In: 23. Betonářské dny 2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. pp. 1-7.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-906097-6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.; Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Modul pružnosti betonu a vláknobetonu v tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: 23. Betonářské dny 2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. pp. 1-8.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-906097-6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Kvalifikační práce

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Tahové vlastnosti konstrukčních vláknobetonů [Disertační práce]

 

 

 

 

 

 

 

Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných konstrukcí, 2017

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

Oponenti práce:

Ing. Vladimír Veselý - Betotech, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Petr Bouška, CSc. - Kloknerův ústav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Modulus of Elasticity in Tension for Concrete and Fibre Reinforced Concrete

 

 

 

 

 

 

 

In: 23rd Concrete Days 2016. Solid State Phenomena, vol. 259.

 

 

 

 

 

 

 

Curich: Trans Tech Publications, 2017

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-0357-1105-9, ISSN 1012-0394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání modulu pružnosti cementových kompozit v tlaku a tahu

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop - Full Texts. Praha: katedra betonových a zděných konstrukcí, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-06132-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M.

 

 

 

 

 

 

 

Comparison of the Modulus of Elasticity in Compression and Tension for Cementitious Composites

 

 

 

 

 

 

 

In: PhD Workshop 2017. Collection of Abstracts. Praha: katedra betonových a zděných konstrukcí, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-01-06132-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J.

 

 

 

 

 

 

 

Tensile properties of structural fibre reinforced concrete

 

 

 

 

 

 

 

In: Fibre Concrete 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 246.

 

 

 

 

 

 

 

Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1757-899X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vašková, J. - Vodička, J.

 

 

 

 

 

 

 

Zkoušky tahových pevností betonu a vláknobetonu

 

 

 

 

 

 

 

In: 24. Betonářské dny 2017 - Sborník příspěvků. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2017.

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-906759-0-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patent:

 

 

 

 

 

 

 

Tipka, M. - Vodička, J. - Krátký, J. Horáček, V.

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební těleso pro zkoušku betonu a vláknobetonu v osovém tahu a přípravek k jeho upevnění

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic. Patent. CZ 306560. 2017-01-25