Betonové a ocelové konstrukce

Předmět prohloubí základní znalosti studentů ve vybraných oblastech navrhování betonových, zděných a ocelových konstrukcí. Důraz bude kladen na pochopení principů, praktickou stránku navrhování a seznámení s aktuálními trendy. Probírány budou následující oblasti. Předpjaté betonové konstrukce, skořepinové betonové konstrukce. Bílé vany. Moderní zděné konstrukce. Udržitelnost výstavby betonových a zděných konstrukcí. Navrhování, tvorba dokumentace, provádění a montáž ocelových konstrukcí. Lanové a velkorozponové konstrukce.
Organizace předmětu

Podmínky udělení zápočtu a úspěšného absolvování zkoušky | podmínky

Harmonogram přednášek a cvičení| harmonogram

Informace ke zkoušce| informace ke zkoušce


Přednášky

1. Specifické prvky zděných konstrukcí | přednáška

2. Bílé vany – konstrukční návrh | přednáška

3. Předpjatý beton – podstata, materiály | přednáška

4. Předpjatý beton - ztráty předpětí | přednáška

5. Předpjatý beton - silové působení | přednáška

6. Trvale udržitelný rozvoj v betonovém stavitelství | přednáška

7. Kloubové, tuhé a polotuhé spoje, klasifikace styčníků, čepové spoje | přednáška

8. Kroucení, kombinace namáhání a únava ocelových konstrukcí | přednáška

9. Ocelové haly s jeřábovou dráhou – nosník dráhy, ztužení, detaily | přednáška

10. Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí | přednáška

11. Zásobníky, nádrže, lanové a membránové konstrukce | přednáška

12. Lešení, výkresová dokumentace, BIM | přednáška

13. Rezerva


Cvičení

1. Zdivo – posouzení rohového zděného pilíře

     |   | 

2. Základová deska vystavená omezenému vynucenému namáhání

     | 

3. Stěna vystavená omezenému vynucenému namáhání

     | 

4. Vyztužení kotevní oblasti

     | 

5. Předpjatý nosník - návrh předpínací síly

     | 

6. Ocelové konstrukce

   

7. Ocelové konstrukce

   

8. Ocelové konstrukce

   

9. Ocelové konstrukce