ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


Předmět 133BZA1   - zimní semestr, obor Architektura a stavitelství

povinná návaznost předmětu dle Bílé knihy pro rok 2021/2022 (str. 29) na předmět 132PRA

https://www.fsv.cvut.cz/bk/bk2019/4cast19.pdf

Sylaby přednášek (heslo bude studentům sděleno na první přednášce nebo na požádání pošlu mailem):

Cvičení - zadání a pomůcky:

 

Pomůcky pro cvičení - ZADÁNÍ 1 a 2   Zatížení

 

Pomůcky pro cvičení - ZADÁNÍ 3 Trámový strop

Pomůcky pro cvičení - ZADÁNÍ 3 Zdivo

Pomůcky pro cvičení - ZADÁNÍ 4 - Mezní stavy použitelnosti - vymezující ohybová štíhlost

 

 

 

 

Předmět 133BZA2 - letní semestr, obor Architektura a stavitelství

povinná návaznost předmětu dle Bílé knihy pro rok 2020/2021 (str. 29) na předmět 133BZA1

https://www.fsv.cvut.cz/bk/bk2019/4cast19.pdf

 

 

Sylaby přednášek :

 

 

 

Další pomůcky:

 

Projekt 124P01C + Ateliér 129ATV4

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Domů

Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis