PŘEDNÁŠKY OK01

1 - Globální analýza ocelových konstrukcí. Kroucení prutů.

2 - Interakce namáhání. Členěné pruty. Ocelobetonové nosníky a sloupy.

3 - Stabilita stěn.

4 - Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Únava ocelových konstrukcí.

5 - Ocelové skelety budov.

6 - Sloupy, patky, kotvení, ztužidla.

7 - Halové stavby. Dispozice, střešní konstrukce.

8 - Střešní ztužení, vetknuté patky sloupů. Rámové haly.

9 - Obvodové stěny. Jeřáby, nosníky mostových jeřábů.

10 - Haly velkých rozpětí.

11 - Vysoké budovy. Návrh na zemětřesení.

Ing. J. Cejnar: Oceňování ocelových konstrukcí.

Ing. V. Petřík: HILTI - Teorie kotev.

Výsledky zkoušek v předtermínu.