Obsah Anotace Předmluva Úvod Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Závěr Literatura Přílohy

Závěr

Cílem práce bylo popsat druhy webových map, principy fungování mapových serverů a jejich hlavní zástupce v ČR. Kromě toho bylo důležitou náplní práce popsat užívané datové formáty pro prezentaci map na webu, možnosti jejich konverze a pokusit se o vytvoření jednoduchého konverzního programu. Myslím, že všechny cíle byly splněny.

V počátcích používání map na webu jsme se setkávali s pouhou prezentací mapy ve formě obrázku. Jednalo se tedy o čistě statické náhledové mapy. Postupně se mapy stávaly více a více interaktivními — zaváděly se jednoduché funkce jako přiblížení, oddálení nebo posun. Dnes je běžnou funkcí rovněž zapínání/vypínání jednotlivých vrstev, možnosti vyhledávání objektů podle názvu nebo vyhledávání nejbližších objektů od zadaného místa apod. Myslím, že časem se webová kartografie více propojí se systémy GIS a přibudou tak možnosti využití pokročilejších analytických funkcí, např. náročnější vyhledávání podle více kritérií.

Použití typu výstupní grafiky je dnes stále nejvíce zaměřeno na rastrové formáty. Je to zapříčiněno zejména před nedávnem prakticky nulovou podporou vektorových formátů. Jediným vektorovým formátem, který měl podporu webových prohlížečů, byl flashový formát SWF. V současné době se situace začíná měnit. Před několika lety byl představen nový formát SVG, který byl konsorciem W3C označen za standard webové grafiky. Tento formát je postaven na principech XML a hlavně v zahraničí si získává rychle oblibu. Ale i u nás se již objevují první příklady použití — zatím ale jen statických map. Myslím ale, že to nebude trvat dlouho a formát SVG pronikne do map dynamických, zejména tam, kde se užívá jednoduchá čárová kresba. Tu totiž vektorové formáty zobrazí vždy kvalitněji a většinou s menším objemem dat. Naproti tomu letecké snímky zůstanou vždy doménou rastrových formátů.

První mapový server v České republice nabízel webový vyhledávač Atlas.cz. V současné době poskytuje mapové služby prakticky každý větší webový portál. Přes menší rozdíly se však vždy jedná o jednu a tutéž službu s podobnými funkcemi. Na pořízení a údržbu se investují značné finanční obnosy. Těchto mapových služeb je však tolik, nehledě na jejich prakticky stejné funkce, že se nabízí otázka, zda se jim to vždy vyplatí a zda má jejich služba předpokládaný ohlas. Určitou alternativou by nmoho být využití mapových služeb WMS či WFS, které umožňují díky standardizovanému protokolu snadné sdílení georeferencovaných dat. Odpadla by tak nutnost samostatně sbírat a udržovat data a vznikla možnost, společně se finančně či materiálně na této práci podílet. Příkladem mohou být Mapové služby portálu veřejné správy, které zdarma pomocí protokolu WMS umožňují přístup ke svým datům.

Neustále roste také počet měst i menších obcí, které mají zájem o kvalitní webové mapové služby. Existuje spousta firem, které nabízejí své technologie a GIS řešení. Rozhodnutí, kterou službu zvolit, je vždy závislé na kvalitě služeb a ceně.

Součástí diplomové práce je také program, který převádí data z formátu VTX a VKM do formátu SVG. Podrobnosti o něm se dočtete v příloze A.