Obsah Anotace Předmluva Úvod Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Závěr Literatura Přílohy

Úvod

Cíle diplomové práce: Tyto cíle by byly v celosvětovém měřítku dosti troufalé, a tak jsem se rozhodl, že se zaměřím úzce na české webové prostředí a jen výjimečně použiji příklad zahraniční. Literatura k této problematice v češtině prakticky neexistuje, takže jsem odkázán na webové stránky, a to jak na české, tak i zahraniční. Práce tedy nebude nějakým kompletním přehledem všech užívaných technologií, spíše má za cíl ukázat principy a příklady.

Práci jsem rozdělil do čtyř klíčových kapitol: V příloze popíšu vlastní konverzní program.