Obsah Anotace Předmluva Úvod Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Závěr Literatura Přílohy

Kapitola 2

Možnosti konverze grafických formátů

Pokud se stane, že získáme data ve formátu, který je pro naše účely nevhodný, je nutné převést tento formát do formátu jiného — tomuto procesu se říká konverze. Je však třeba míti vždy na paměti, že při konverzi formátu se data deformují a je vždy na našem posouzení, zda je tato deformace akceptovatelná.

V zásadě se dá konverze rozdělit do čtyř kategorií:

2.1 Konverze rastrový formát → rastrový formát

Tento typ konverze je asi z pohledu uživatele nejjednodušší. Existuje velké množství aplikací, které tuto konverzi umožňují. Uvedené příklady jsou jen náhodným výběrem, což bude platit i pro ostatní typy konverze:

2.2 Konverze vektorový formát → vektorový formát

Tento typ konverze bývá často naprosto bezztrátový. Pokud chceme jako uživatel konverzi provést, máme na výběr ze dvou možností: Sám jsem se pokusil sestavit jednoduchý program pro konverzi VTX (VKM) do SVG, viz. příloha.

2.3 Konverze vektorový formát → rastrový formát

Tomuto typu konverze se také říká rasterizace. Tato konverze je nejchoulostivější na deformaci dat. Ke konverzi můžeme použít:

2.4 Konverze rastrový formát → vektorový formát

Tomuto typu konverze se říká vektorizace a patří k programátorsky nejsložitějším konverzím. Nejedná se o ruční vektorizaci, ale o automatickou či poloautomatickou. Uvedeme si tři příklady.
   Vextractor [91] — je to shareware. Podporuje konverzi z rastrových formátů (BMP, GIF, TIFF, GeoTIFF, JPEG, PCX, TGA, PNG, WBMP, ICO) do vektorových formátů (DXF, DXB, WMF, EMF, ArcView Shapefiles, MapInfo, ASCII XYZ, SVG, EPS)
RasterVect [92] — je to také shareware a slouží k převodu rastrových obrázků a výkresů na vektorové (DXF).
Z profesionálních (placených) programů mohu uvést například Corel Trace, který je součástí balíku Corel.

(1)Freeware je forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či prostě pro dobro všech.
(2)Shareware — produkty pod touto licencí jsou šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on-line podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný — byl většinou produktem jednoho vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, který využívají i dříve typické krabicové produkty.