ČVUT

Fakulta stavební

Katedra mapování a kartografie


DIPLOMOVÁ PRÁCE
upravená verze pro web


OBSAH

ÚVOD

1. INTERAKČNÍ GRAFICKÝ SYSTÉM KOKEŠ

1.1 Základní informace o systému

1.2 Vývojové prostředí systému Kokeš Basic

1.2.1 Struktura maker

1.2.2 Příkazy Kokeš Basicu

2. Geodeticko-topografické a geodeticko-hydrografické práce na vodních tocích

2.1 Geodeticko-topografické práce

2.2 Geodeticko-hydrografické práce

2.2.1 Podélný profil

2.2.2 Příčný profil, údolní profil

2.2.3 Řezy v objektech

3. Programové vybavení

3.1 Instalace

3.2 Nastavení tabulek

3.3 Program PODPROF - Podélný profil vodního toku

3.3.1 Modul VSPODPROF - Příprava vstupního souboru

3.3.2 Modul PODPROF – Kresba podélného profilu vodního toku

3.4 Program PRICPROF – Příčný profil vodního toku

3.4.1 Modul PRICPROF – Příprava a kresba příčných profilů vodního toku

3.5 Modul HORPOSTE

4. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI PROGRAMŮ PRICPROF A PODPROF NA REÁLNÉ LOKALITĚ

4.1 Tvorba podélného profilu

4.2 Tvorba příčných a údolních profilů

4.3 Řezy v objektech 

4.4. Konverze do AUTOCADu

5. ZÁVĚR

6. PŘÍLOHY

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Další informace o programech a o této diplomové práci rád poskytnu. Kontakt: jiri_bukovsky@hotmail.com