PŘEDNÁŠKY NNK (část ocel)

1 - Historie, unikátní stavby, výroba oceli.

2 - Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí.

3 - Výroba a montáž, navrhování OK.

4 - Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů.

5 - Ohýbané nosníky.

6 - Příhradové nosníky, kombinace namáhání.

7 - Šroubované spoje.

8 - Svařované spoje.

9 - Spřažené ocelobetonové nosníky.

10 - Ochrana OK proti korozi a požáru.

11 - Dřevo, materiálové vlastnosti.

12 - Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva.