Teaching / Výuka

102FYI – Fyzika

102XFS – Fyzikální seminář

102XFS1 – Fyzikální seminář

 • Volitelný předmět
 • Obor Geodézie a kartografie
 • Pro letní semestr akademického roku 2023/2024 nejsou zveřejněny žádné další informace
 • Odkaz na stránky předmětu

102FY_1 – Fyzika 1G

 • Povinný předmět
 • Obor Geodézie a kartografie
 • Pro letní semestr akademického roku 2023/2024 nejsou zveřejněny žádné další informace
 • Odkaz na stránky předmětu

102FY_2 – Fyzika 2G

102XEPS – Elektroinstalace v pozemním stavitelství

 • Volitelný předmět
 • Všechny studijní programy
 • Pro letní semestr akademického roku 2023/2024 nejsou zveřejněny žádné další informace

102BAP / 102DPM – Bakalářská / Diplomová práce

102BAP / 102DPM – Bachelor / Diploma Thesis

 • Možno psát v českém i anglickém jazyce / can be written in English
   • Nabízená témata / topics offered:
  • Vývoj funkční struktury vodopropustného betonu z recyklovaných pojiv a plniv / Development of the functional structure of water-permeable concrete from recycled binders and aggregates
  • Charakterizace vlastností recyklovaných tepelných izolací / Properties characterization of recycled thermal insulation
  • Optimalizace stavebních detailů s ohledem na transport tepla / Optimization of building details with regard to heat transport
  • Recyklace stavebního a demoličního odpadu a vývoj pokročilých stavebních materiálů / Recycling of construction and demolition waste and development of enhanced building materials
  • Tvorba BIM modelů v programu Nemetschek Allplan / Creation of BIM models in the Nemetschek Allplan software
  • Modifikace a analýza mezifázových interakcí v kompozitních materiálech / Modification and analysis of interphase interaction in composite materials
  • Chování vláknových kompozitních materiálů při zatěžování / Behavior of fibrous composite materials during Loading
  • Ochrana povrchů stavebních materiálů a konstrukcí před vlivy prostředí / Protection of the building material and structure surfaces against environmental influences

  SMA1, SMA2, PRA

  • Pro předměty na Katedře mechaniky se velice hodí výpočetní SW Edubeam pro analýzu konstrukcí.

CTU in Prague • Faculty of Civil Engineering • Department of Physics • © Jan Trejbal