| home |

Připravené testy

Jedna z podmínek při zadání DP bylo vytvoření několika testů pro stránky MaKN.
Vybral jsem si tyto okruhy:
Historie mapovacích prací v ČR - test
Stabilní katastr - test
Budování a zaměřování PBPP - test
| home |