programový systém TEST

Diplomová práce na téma:
TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ V INTERNETOVÝCH VÝUKOVÝCH KURZECH
Josef Hátle, 2004

Diplomová práce v HTML a její Obsah

Instalace a Soubory

Připravené testy

Licence
josef.hatle@seznam.cz