| home |

Instalace programového systému TEST

Nároky na vybavení: Webserver s podporou PHP v.4 a vyšší, textový editor, XML parser.

Skripty: Z adresáře "Instal/soubory" nakopírujte do jednoho adresáře na webserveru tyto soubory: 1.php 2.php 3.php funkce.php a.gif n.gif test.css

Soubory testu: cfg5.dtd test5.dtd cfg.xml test.xml nakopírujete do dalšího libovolného, příadně stejného adresáře. V textovém editoru sestavte (nejlépe editací již stávajícího) soubor otázek testu test.xml a konfiguraci parametrů testu cfg.xml. Popis parametrů a struktury je uveden v DP v kap. 2.5.6. Sestavené XML soubory je potřeba parserem zkontrolovat oproti DTD. To lze provést v XML editoru, který parser obsahuje, nebo např. prohlížeč MS IE v.6. ho má už v sobě také zabudován.

Spuštění testu: Do HTML stránky , ze které chcete přejít k testu, zakomponujte odkaz ve tvaru
<a href="1.php?adres_cfg=cfg.xml">spustit</a>
Za rovnítko napíšete adresu souboru s konfigurací. Ten určuje vše potřebné pro celý test. Viz soubor start.html. Po kliknutí na odkaz se zpracují instrukce v cfg.xml a uživateli se spustí test. Na jeden jediný adresář se zpracujícími skripty se lze odkázovat několika různými konfiguracemi testu.

Nastavení práv: Pro adresáře kde máme uloženy testy, nebo kam chcete ukládat výsledky je nutné zkontrolovat nastavení práv rwxrwxrwx pro danou situaci.

Uložené výsledky: Co se ukládá a v jakém formátu je posáno v DP kap. 2.5.9. Pokud jste zadali přihlašovaný přístup, nakopírujte do adresáře výsledků soubor vysledky.php. Ten zajišťuje zobrazení základu tabulky _table.txt jako HTML stránku. Dále je potřeba ještě do stejného adresáře nakopírovat soubory a.gif n.gif a test.css.

| home |