| home |
programový systém TEST
- Diplomové práce, nástroj pro tvorbu a provozování testů
ve webových prohlížečích využívající PHP a XML

Copyright (C) 2004 Josef Hátle (josef.hatle@seznam.cz)

Tento program je volné programové vybavení; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
| home |