Supervision, defended theses

2024: Tomáš Zbíral, Bachelor's thesis (in English)
2023: Slávek Zbirovský, Master's thesis (in English)
2022: Slávek Zbirovský, Bachelor's thesis (in Czech)
2021: Jakub Antoš, Doctoral thesis (in English)
2018: Veronika Hlavatá, Bachelor's thesis (in Czech)
2018: Radim Hlůžek, Master's thesis (in Czech)


Teaching/Výuka

102FYI – Fyzika

Podklady k cvičením ke stažení

102XFPY – Modelování fyzikálních jevů v programovacím jazyce Python

Přehled studentů předmětu a další info

102BAP/102DPM – Bachelor/Diploma Thesis

Topics:

132XDEM – Korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice

Informace k předmětu najdete na stránkách Laboratoře optických měření.

102BAP/102DPM – Bakalářská/Diplomová práce

Témata: