Předmět: Termomechanika (102 FYZB)

Anotace:

Základní pojmy termodynamiky: termodynamický systém, stav, proces, teplota,  stavové rovnice, 1. věta termodynamická,  měrná tepelná kapacita, kalorimetrie.

Šíření tepla vedením: Fourierův zákon, součinitel prostupu tepla konstrukcí, tepelný odpor, vedení tepla ve válcové symetrii. Diferenciální rovnice vedení tepla a jednoduché příklady jejího řešení (1D, ustálený případ). Typy okrajových podmínek. Periodický prostup tepla, útlum, fázový posun teplotního kmitu.

Newtonův zákon ochlazování

Přenos tepla zářením: Planckův vyzařovací zákon, Wienův zákon, emise a absorpce při různých vlnových délkách, selektivní absorbéry, součinitel přestupu tepla, sdílení tepla mezi dvěma rovinnými povechy, radiační stínění

Transport hmoty: Difuse, Fickův zákon, difúzní rovnice, kondenzace vlhkosti v konstrukci

Zápočet

Zápočet se uděluje na základě zápočtové písemky.

Písemka je na hodinu a půl, obsahuje příklady a teoretické otázky, na zápočet musí být minimálně 60 % z celkového počtu bodů. Příklad písemky a jejího řešení naleznete na http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/fyzb.html#zapocet.

Literatura:

Doporučené programy ke stažení:

  1. Software pro profesionální použití:
  2.    3. Demonstrační prográmky pro výuku
  4. (vše najednou lze stáhnout v  zipu FYZB_demo_soft.zip):

 

 

 

 


^ nahoru