Předmět: Termomechanika (102 FYZB)

Veškeré informace najdete v Moodlu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8520