Obsah:


Domů

Diplomová práce ve formátu PDF

1. Cíl diplomové práce
2. E-Learning
   2.1. Jak vznikl E-Learning
   2.2. Historie distančního vzdělávání
   2.3. Tři úrovně elektronického vzdělávání:
   2.4. Základní charakteristika a funkce LMS
   2.5. E-learning na akademické půdě
3. Programové nástroje
   3.1. HTML
   3.2 DHTML
   3.3. XHTML
   3.4. CSS
   3.5. PHP
    3.5.1. PHP/FI
    3.5.2. PHP 3
    3.5.2. PHP 4
    3.5.3 PHP 5
   3.6. ASP
   3.7. JavaScript
   3.8. VB Script
4. Instalace
   4.1. Průvodce instalací
   4.2. Instalace Apache Server
   4.3. Instalace PHP 4
   4.4. Nastavení podpory PHP na Apache Serveru
   4.5. Hypertext Transfer Protokol
   4.6. Cookies
   4.7. Zabezpečení
   4.8. Instalace konfiguračního modulu Testovacího Systému
    4.8.1. Programové soubory
    4.8.2. Testy a konfigurační soubory
    4.8.3. Nastavení práv
    4.8.4. Uložení hotových testů a konfiguračních souborů
5. Průvodce konfiguračním modulem
   5.1 Přihlášovací okno
   5.2 Úvodní stránka
   5.3 Konfigurace testu
   5.4 Editace otázek
   5.5 Mazání otázek/odpovědí
   5.6 Přidávání otázek/odpovědí
   5.7 Úprava otázek/odpovědí
   5.8 Uložení
   5.9 Odhlášení
6. Závěr
7. Výpis funkcí
8. Seznam obrázků
9. Použitá literatura
Příloha A - Obsah přiloženého CD

diplomová práce ve formátu .pdf (517kB)
zdrojové texty programů
vytvořené testy