České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra mapování a kartografie

Diplomová práce

TVORBA TESTOVACÍHO MODULU INTERNETOVÉHO VÝUKOVÉHO KURZUVedoucí práce: Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Autor práce: Jan Pražák (prazakj@seznam.cz)
Studijní obor: Geodézie a kartografie
2005


Anotace | Diplomová práce | Zdrojové soubory | Testy