Tvorba testovacího modulu internetového výukového kurzu

Jan Pražák

Anotace

Diplomová práce se zabývá tvorbou konfiguračního modulu testovacího systému, který bude používán k výuce a testování studentů formou e-learningu. V programové části byl použit převážně programovací jazyk PHP, datová struktura souborů je XML. Součástí diplomové práce jsou ukázkové sady otázek pro výukový kurz předmětu Informatika 1 vyučovaný na katedře mapování a kartografie. Zdrojové kódy programů jsou obsahem webové prezentace diplomové práce.