Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu

 

Zásady modelování konstrukcí metodou konečných prvků

  

|zde| Výstup ve formátu pdf

Autor: Jan Zeman, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mechaniky

Numerická analýza za pomoci různých volně šiřitelných programů

Analýza heterogenního materiálu při tepelném namáhání

|zde| Výstup ve formátu pdf

|zde| Odkaz na stránku s podrobným řešením úlohy

Autor: Jan Stránský, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mechaniky

Numerický model v programu Abaqus, jeho verifikace a validace

Analýza nosníku štíhlého průřezu za požáru

|zde| Výstup ve formátu pdf

Autoři: Martin Prachař, Michal Jandera, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Numerický model v programu Abaqus, jeho verifikace a validace

Analýza štíhlého průřezu a sloupu z korozivzdorné oceli

|zde| Výstup ve formátu pdf

Autoři: Michal Jandera, Martin Prachař, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Numerická analýza v programu MATLAB (aplikace RCC) a její ověření ručním výpočtem

Analýza štíhlého železobetonového sloupu

|zde| Výstup ve formátu pdf

|zde| Odkaz na program RCC

Autoři: Radek Štefan, Josef Sura, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí

 

Výpočet v programu MS Excel

Návrh a posouzení výztuže ozubu průvlaku

|zde| Výstup ve formátu pdf

Autor: Michal Hora, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí

Numerická analýza v programu ATENA

Numerická simulace chování ohýbaného nosníku s ozubem

|zde| Výstup ve formátu pdf

|zde| Animace nosníku s nedostatečnou výztuží v místě ozubu [avi]

|zde| Animace nosníku s dostatečnou výztuží v místě ozubu [avi]

|zde| Animace chování výztuže nosníku s dostatečnou výztuží v místě ozubu [avi]

Autor: Josef Fládr, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí

 

Výstupy byly vytvořeny v rámci Rozvojového projektu MŠMT ČR - Rozvojové projekty mladých týmů - RPMT 2014.

Projekt

Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu

Hlavní řešitel

Ing. Michal Jandera, Ph.D.

Pracoviště

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

       

Za poskytnutou podporu řešitelé projektu srdečně děkují.

 

© 2014 Řešitelský tým RPMT 2014  

Poslední aktualizace: 10. 12. 2013