134PSOD

Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí

Přednášky v pdf

Exkurze 2017

Lekce

Přednášky
 

1.Úvod, opakování - mechanická a tepelná zatížení, výpočty v požární legislativě, příklady výpočtů, globální analýza za běžné a za zvýšené teploty, software,
vlastnosti oceli a betonu za vysokých teplot, nerezové a požárně odolné oceli

2.Přestup tepla do konstrukce, nechráněné prvky, chráněné prvky, požárně ochranné materiály

3.Ocelové konstrukce, experimenty, návrh prvků - klasifikace, tah, tlak, ohyb, ohyb s klopením, interakce vnitřních sil, konstrukce po požáru

4.Ocelobetonové konstrukce, návrh prvků – deska, nosník, štíhlá stropní konstrukce

5.Ocelobetonové konstrukce, návrh prvků – sloup

6.Robustnost, 11 září WTC1,2,7; přípoje pro ocelové a ocelobetonové konstrukce, požáry po zemětřesení

7.Hliníkové konstrukce - vlastnosti materiálu, přestup tepla, klasifikace, návrh prvků

8.Exkurze – požárně ochranné materiály

9.Dřevěné konstrukce – termická degradace dřeva, proces hoření, vplyv teploty na mechanické vlastnosti dřeva, klasifikace dřevěných konstrukcí.

10.Předpoklady pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru, zatížení, vlastnosti materiálu, metody posouzení, analýza nechráněných a chráněných dřevěných nosních prvků

11.Návrh chráněných a nechráněných spojů, požární experiment spoje sloup-nosník, vystavení účinkům parametrického požáru

12.Ochrana dřevěných konstrukcí před požárem, požární ochrana v minulosti, vybrané požární experimenty.

13.Rezerva

14.Test, rezervaCvičení
1. Návštěva požárního experimentu a laboratoře - zkoušky materiálů a prvků
2. Přestup a rozvoj tepla v ocelové a ocelobetonové konstrukci nechráněné a chráněné prvky
3. dtto
4. Návrh ocelového požárně nechráněného nosníku, požárně chráněného sloupu, požárně chráněného ztužidla
5. dtto
6. dtto
7. Návrh ocelobetonové desky, nosníku, sloupu
8. dtto
9. Návrh požárně nechráněného dřevěného nosníku
10. Návrh požárně nechráněného dřevěného sloupu
11. Posouzení požárně nechráněného spoje dřevo-dřevo kolíkového typu
12. Určení únosnosti sloupku stěny lehkého skeletu
13. Zápočet, rezerva

 

Zadání OK v pdf

Exkurze 2012: účastníci, z oblouku Trojského mostu 1 a 2.

Exkurze 2014

Exkurze 2015 konstrukce, požární ochrana

Exkurze 2016

Přednáška 2016 Ing. arch. Jiří Boudníka ke zřícení WTC

 

Texty k požárnímu návrhu konstrukcí

http://fire.fsv.cvut.cz/vzdelavani

http://fire.fsv.cvut.cz/difisek

http://fire.fsv.cvut.cz/fracof/cz

http://www.access-steel.com/

 

Poslední úpravy září 2016