Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT

Diplomová práce

Téma:

Automatizovaná tvorba prostorových modelů map

Jan Havrlant

email: xhavrlan@geodesie.fsv.cvut.cz

 

 

 

 

Obrázová příloha + VRML modely

Programová příloha

Diplomová práce ve formátu pdf (1.1MB)