Jméno, příjmení, tituly doc.Dr.Ing. Václav Liška
Datum narození 1960
Vzdělání inženýrské studium
Vysoká škola ekonomická v Praze fakulta národohospodářská (1980 - 1984)
doktorandské studium
na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě (1994 - 1998) na téma „Vývoj kapitálového trhu a jeho regulace"
jmenován docentem v oboru Ekonomie
Technická univerzita v Ostravě VŠB Ostravě (2001) habilitační práce na téma „Institucionální ekonomie a její odraz v rozhodování investora"
Odborná zkušenost 1985 - 1994 - řídící pozice v terciální sféře (např.ŘPP Praha, RKC SM, SH ČMS, )
1993 - 1998 - generální tajemník SDIS a generální ředitel UNIS ČR
1991 - současnost - člen představenstvech a dozorčích rad finančních institucí
1998 - 1999 - ředitel projektu UNIDO v ČR
Pedagogické a vědecko-výzkumné působení 1984 - 1992 - VŠE Praha
1992 - současnost - FSV ČVUT
1991 - současnost - EkF TU VŠB Ostrava a OPF Karviná /externě – doktorandská výuka, vybrané kapitoly/
1999 - 2003- PrF UK Praha – přednášky z institucionální ekonomie
Působení v zahraničí
 • Paříž – člen hospodářsko-politické komise BIAC-OECD (1993-2002)
 • Chicago – stáže Komoditní burzy (1991-1994)
 • IMF a WB - vedoucí skupiny odborných programů (1998-2000)
 • Brusel - člen statistické komise FEFSI (1993-1998)

 • Ostatní významné aktivity
 • zakládající člen České manažerské asociace a člen rady expertů 1990-
 • člen České společnosti pro etiku v podnikání 1992-
 • poradce Podvýboru pro kapitálový trh a investice Poslanecké sněmovny 1992-
 • člen rady Střediska cenných papírů 1995-
 • člen Výboru BIAC - OECD pro hospodářskou politiku v Paříži 1994-
 • vedoucí skupiny poradců místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku 1998-2001
 • poradce Výročního zasedání SB a MMF-Praha 2 000 pro odborné programy
 • předseda historického spolku Svatobor a vedoucí projektu rekonstrukce národní hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově 1992-
 • člen statistické komise FEFSI Brusel 1993-1998
 • Vědecká a publikační činnost