Publikace

 • Makroekonomie
  (kniha, 545 str., 2. vydání, Praha 2002, Profesional Publishing)
        Jedná se o rozšířené vydání celostátní učebnice pro neekonomické školy, ve kterém jsou vysvětleny základní makroekonomické veličiny – inflace, ekonomický růst, nezaměstnanost, zahraničně obchodní vztahy. Samostatnou části knihy jsou kapitoly věnované otázkám peněz, peněžní zásoby a činnosti České národní banky jako monetární autority naši republiky,jakož i otázkám kapitálového trhu a cenných papírů. Druhé vydání je, na základě přání čtenářů, rozšířené o kapitoly se základním přehledem všech pojmů z mikroekonomie (tržní subjekty a ekonomický koloběh, poptávka-nabídka a rovnováha na trhu, dokonalá a nedokonalá konkurence).

 • Rating
  (kniha, 183 str.,1.vydání, Praha 2003, Beck inc.)
        Jde o vydání první knihy s touto tématikou ve střední a východní Evropě. Rating jako hodnotící kritérium schopnosti ekonomických subjektů splácet své závazky je sice běžnou součástí vyspělých kapitálových trhů (zvláště na americkém kontinentu), ale na evropském kontinentu a zejména na emerging markets zatím není příliš rozšířen. Autoři patří mezi první propagátory ratingové hodnocení u nás a byli iniciátoři vzniku Czech Rating Agence a Grémia pro rating a kvalitu finančních služeb. Kniha obsahuje historii vzniku ratingu, analyzuje jeho jednotlivé druhy a typy; zvláštní kapitola je věnována průběhu ratingového hodnocení a významu ratingu pro jednotlivé hráče v ekonomice, zejména pak na finančním trhu. Za pozornost stojí komplexní informace o rozvoji ratingu v České republice.


 • Světové a regionální finanční instituce
  (kniha, 147 str.,1.vydání, Praha 2003, Profesional Publishing)
        Tato publikace patří mezi několik mála titulů, které se věnují této problematice. Autor zde využil svých bohatých praktických zkušeností z českého i mezinárodního finančního společenství a zejména pak své činnosti v organizačním výboru výročních zasedání IMF a WB, které se konalo v r. 2000 v Praze, kde měl odpovědnost za doprovodné odborné akce a semináře. Čtenáři by vedle kapitol věnovaných historii, činnosti a aktuálním úkolům „Breetenwodských dvojčat" neměly uniknout ty části knihy, které jsou věnovány „obdobným" finančním institucím na úrovni jednotlivých kontinentů (Amerika, Evropa, Afrika i Asie).


 • Komise pro cenné papíry - Václav Liška, Dr. Ing.
  (1998, Zlín, Future 2000, s.r.o.)


 • Úvěry a vklady - Václav Liška, Dr.Ing.
  (1999, Praha, ČVUT, skriptum )


 • Právo a peníze – finanční právo FT 30 - Václav Liška
  (2003, Praha, ČVUT, skripta)


 • Jak psát a obhajovat diplomovou práci
  (kniha, 126 str.,8. vydání, 2010)

 • Doctorandus
  (kniha pro studenty Dr. studia, 237 str., 3. vydání,2009, Profesional Publishing)

 • Kapitálové trhy a kolektivní investování-
  (monografie, 567 str.,2005, Profesional Publishing

 • Kolektivní investování
  (učebnice,1997, Praha, Bankovní institut,a.s.)
  autor řady odborných statí v ČR i zahraničí,
  editor sborníků z mezinárodních vědeckých konferencí,
  autor a spoluautor vysokoškolských skript z oblasti kapitálového trhu, ekonomické teorie, managementu; komunikačních dovednosti;
  přednáší a vede výuka v kurzech celoživotního vzdělávání.