Účast na grantech
 • Ekonomické a institucionální aspekty regulace českého kapitálového trhu
  /říjen 1997 – grant GA ČR 402/96/1187/

 • Srovnání právně-ekonomického vymezení ratingu na vyspělých a rozvíjejících se kapitálových trzích
  /červen 1999 – grant GA ČR 402/96/1187/

 • Význam samoregulujících se organizací /SaRO/ na českém kapitálovém trhu
  /květen. 2000 – seminář grantu GA ČR 402/99/0606/
 • Vědecký garant projektu 091201-ZPX – Vědecké metody pro Ph.D. 2008-2010
 • Spoluředitel Výzkumný záměr - VZ 34004105 2004- 2007
 • Spoluřešitel výzkumného záměru 6840770005 „Udržitelná výstavba“ 2007 -2013
  řešitel výzkumného záměru MŠMT 2E06014 „Výzkum zájmu o e-learningové vzdělávací programy na vysokých školách“; 2005-2008
 • a dalších 8 výzkumných záměrů, grantů projektů v předchozím období