ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)
Granty a výzkumné záměry
GA103/09/1788 - Kohoutková, A.
  Odolnost a trvanlivost betonových konstrukcí vyztužených vlákny
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2009-2011
GA103/08/1677 - Kohoutková, A.
  Rozvoj metod zvýšení spolehlivosti, únosnosti a životnosti mostů
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2008-2010
MSM6840770031 - Kohoutková, A.
  Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2007-2013.
Kohoutková, A.
  Další vzdělávání pedagogů v oblasti navrhování stavebních konstrukcí podle evropských norem
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2006-2008
GA103/06/1559 - Kohoutková, A.
  Mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí vyztužených vlákny
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2006-2008
GA103/06/1627 - Kohoutková, A.
  Předpjaté betonové konstrukce vyztužené vlákny
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2006-2008
MSM6840770003 - Kohoutková, A.
  Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2005-2011
1H-PK2/17 - Kohoutková, A.
  Rozvoj technologie, materiálových modelů, návrhových metod a aplikací vláknobetonu
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2005-2009
1M0579 - Kohoutková, A.
  Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstruk
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2005-2009
GA103/03/0838 - Kohoutková, A.
  Modelování kvazikřehkých materiálů - identifikace betonu nepřímými metodami
  Fakulta stavební, katedra betonových a zděných konstrukcí, 2003-2005

Home

Výuka

Granty

Životopis