Radek Štefan — Výuka — 133YBEX

Úvod

Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

 

           

Základní informace  □  Přednášky  □  Cvičení

 

Beton v extrémních podmínkách (133YBEX)

Povinně volitelný předmět.

Hodinová dotace 1+1 (2 hodiny přednášek jednou za 14 dní, 2 hodiny cvičení jednou za 14 dní).

Předmět je zakončen zápočtem (2 kredity).

Podmínky pro udělení zápočtu:

   - aktivní účast na přednáškách, max. 1 absence

   - vypracování a prezentace seminární práce

   - ZÁPOČET LZE ZÍSKAT NEJPOZDĚJI V PÁTEK 5. 1. 2024

Základní literatura a podklady:

   - Soutsos, M. (ed.) Concrete durability. A practical guide to the design of durable concrete structures. Thomas Telford, 2010.

   - Poukhonto, L. M. Durability of Concrete Structures and Constructions. A.A. Balkema, 2003.

   - Bertolini, L. et al. Corrosion of Steel in Concrete. Prevention, Diagnosis, Repair. Wiley, 2013.

   - Bangash, M.Y.H. Structures for Nuclear Facilities. Analysis, Design, and Construction. Springer, 2011.

   - Procházka, J. a kol. Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04613-5.

Vyučující:

   prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.

   doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

   Ing. Radek Štefan, Ph.D., FEng.

   Mgr. Yuliia Khmurovska, Ph.D.

   Ing. Roman Chylík

 

Přednášky

Pátek, 2. a 3. hodina, C-215

Přednáška 1 (MF)

06. 10. 2023

Degradace.

Přednáška 2 (PŠ, YK)

13. 10. 2023

Radiace.

Přednáška 3 (RŠ)

20. 10. 2023

Beton vystavený vysokým teplotám.

Přednáška 4 (RCh)

27. 10. 2023

Zkoušení betonu v extrémních podmínkách.

Přednáška 5 (PŠ)

03. 11. 2023

Beton raného stáří.

Přednáška 6 (MF)

10. 11. 2023

Výbuchy, rázy.

 

Cvičení

Pátek, 2. a 3. hodina, C-215

Cvičení 1

20. 11. 2022 (po)

Konzultace seminární práce (individuálně s vedoucím dle dohody).

Cvičení 2

24. 11. 2022

Konzultace seminární práce (individuálně s vedoucím dle dohody).

Cvičení 3

01. 12. 2022

Konzultace seminární práce (individuálně s vedoucím dle dohody).

Cvičení 4

08. 12. 2022

Prezentace seminárních prací.

Cvičení 5

15. 12. 2022

Prezentace seminárních prací.

Cvičení 6

22. 12. 2022

Prezentace seminárních prací - rezerva.

 

Informace k seminární práci:

   - Studenti vypracují seminární práci samostatně nebo ve dvoučlenných týmech.

   - Téma seminární práce: Příklad chování konstrukce (materiálu) v extrémních podmínkách, případně jiné téma z tohoto seznamu.

   - Na 1. až 3. cvičení studenti konzultují seminární práci s vyučujícím.

   - Na 4. až 6. cvičení studenti seminární práci prezentují.

   - Rozsah práce: max. 10 stran.

   - Délka prezentace: 10 až 15 minut.

   - Příklady seminárních prací: Černobyl I, Černobyl II, Kontejnmenty, Nízké teploty, Požár Veletržního paláce, Degradace

   - Příklad navazující diplomové práce:  Vild V. Experimentální analýza betonu při extrémně nízkých teplotách. FSv ČVUT. 2020.

     

© 2009-2023 Radek Štefan

Poslední aktualizace: 26.09.2023

7