ČVUT \ FSv \ KHH \ Lidé \ Vogel

 

Prof. Tomáš Vogel

Katedra hydrauliky a hydrologie
Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7
166 29 Praha
6

 

 

místnost B823
tel 224 354 341
fax 224
354 793
vogel@fsv.cvut.cz

Výuka

Klimatologie, meteorologie, hydrologie

Hydrologie

Podpovrchová hydrologie

Modelování proudění a transportu ve vadózní zóně

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Small Watershed Hydrology (SWaHy) 

Integrated modeling of river-sediment-soil-groundwater system (AquaTerra)

(in English)

Poslední změna 20.01.2012