ČVUT \ FSv \ KHH \ People \ Vogel

 

 

Prof. Tomas Vogel

Dept. of Hydraulics and Hydrology
Faculty of Civil Engineering CTU
Th
akurova 7
166 29 Praha
6

 

 

 

room B823
tel
+420 224 354 341
fax
+420 224 354 793
vogel@fsv.cvut.cz

Teaching

Klimatologie, meteorologie, hydrologie

Hydrologie

Podpovrchová hydrologie

Modelování proudění a transportu ve vadózní zóně

Diploma Theses

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD Studies

Nabídka zaměření

Research

Small Watershed Hydrology (SWaHy) 

Integrated modeling of river-sediment-soil-groundwater system (AquaTerra)

(in Czech)

Last change 20.01.2012