ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH  A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

Jitka VAŠKOVÁ

 

 

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 728

+420-224-354-636

jitka.vaskova@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29  Praha 6

Konzultace:

 v letním semestru 2017/18: 19.-23.3.2018 mimo fakultu

 Středa 12:30-14 (možné změny – sledujte web)

 případně po dohodě mailem

                   

                                                                         


Výuka 

Výzkum, programy

Granty

Publikace

Životopis