ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH  A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

Jitka VAŠKOVÁ

 

 

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 728

+420-224-354-636

jitka.vaskova@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29  Praha 6

Konzultace

 Ve zkouškovém období zimního semestru 2018/19:

 Úterý 8.1. 8:30-10:00  a 13:15-14:30

 Středa 9.1.  13:15-14:30

 Pondělí 14.1. 13:15-14:30

 Středa 16.1.  13:15-14:30

 případně po dohodě mailem – po 16.1. pouze po dohodě

                   

                                                                          


Výuka 

Výzkum, programy

Granty

Publikace

Životopis