ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH  A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

Jitka VAŠKOVÁ

 

 

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 734

+420-224-354-636

jitka.vaskova@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29  Praha 6

Konzultace

 v letním semestru 2019/20:

 čtvrtek 12:30-14,  případně po dohodě mailem

 

  možné změny, sledujte web

                                                                         


Výuka 

Výzkum, programy

Granty

Publikace

Životopis