ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH  A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

Jitka VAŠKOVÁ

 

 

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 728

+420-224-354-636

jitka.vaskova@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7, 166 29  Praha 6

Konzultace:

 Ve zkouškovém období letního semestru 2017/18:

(úkoly NNK a statickou část projektu je možno odevzdat mimo dobu konzultací mně nebo Ing. Tipkovi)

 Středa 23.5. 9-10:30 a  12:30-14 

 Pondělí 28.5. dopoledne – 8-9 a 12-12:45

 Dále po dohodě mailem

                   

                                                                         


Výuka 

Výzkum, programy

Granty

Publikace

Životopis