ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ  (K133)


 

Výuka

                       


Bakalářské studium:     NNKB  - 4.semestr programu SI (opakovaná výuka v ZS)
                                       BK01 - 5.semestr - obory C,K a RBZQ oboru Q            
                                       BK02 - 6. semestr - obory C,K
                                       KPST - 7.semestr oboru R, modul 1
                                        P01C - 6.sem. oboru C
                                       
                                       
 Magisterské studium NKPS - 2.sem. oboru L
 

 

 

 

 

 

Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis