ČVUT - FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra mapování a kartografie


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

(verze pro web)


OBSAH


ABSTRAKT

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ÚVOD


1 INTERAKČNÍ GRAFICKÝ SYSTÉM KOKEŠ

  1.1 Základní informace o systému

    1.1.1 Vývojové prostředí

  1.2 Použité prostředky v systému KOKEŠ Basic

    1.2.1 Makro

    1.2.2 Dialog

    1.2.3 Funkce

    1.2.4 Vložené soubory a import


2 PŘEHLED TISKOVÝCH FUNKCÍ

  2.1 Stávající funkce a jejich využití

    2.1.1 Tisk okna

    2.1.2 Tisk s rámem

    2.1.3 Rám ze vzoru

    2.1.4 Snímek mapy

    2.1.5 Prezentační tisk

    2.1.6 Tisk s formulářem

    2.1.7 Tisk do metasouboru

    2.1.8 Tisk do rastru

    2.1.9 Tisk do rastru expert

  2.2 Návrh nových funkcí


3 SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ

  3.1 Skládání výkresů v praxi

  3.2 Katastrální vyhláška

  3.3 ČSN 01 3111

  3.4 Vlastní funkce pro skládání výkresů

    3.4.1 Vzhled a ovládání funkce

    3.4.2 Pro volné řazení do souborů

    3.4.3 Pro přímé svázání a sešití

    3.4.4 S proužkem pro zachycení

    3.4.5 Vlastní formát

    3.4.6 Stručný rozbor zdrojového kódu

  3.5 Ohlasy uživatelů


4 PREZENTAČNÍ TISK

  4.1 Požadavky na funkci

  4.2 Funkce pro soutisk různých typů dat

    4.2.1 Obecný popis

    4.2.2 Vzhled a ovládání

      4.2.2.1 Úvodní dialog

      4.2.2.2 Návrhář popisu tisku

      4.2.2.3 Průběh tisku

      4.2.2.4 Struktura souboru kpt

    4.2.3 Stručný popis zdrojového kódu

  4.3 Stávající použití funkce


ZÁVĚR

SEZNAM LITERATURY

PŘÍLOHY


Vytvořil: Zdeněk Zimmermann

Valid XHTML 1.1!