OBSAH

Úvod.. 7

1      Stávající databáze. 8

1.1        Historie databáze. 8

1.2        MySQL. 8

1.3        Použité datové typy v databázi 10

1.4        Popis stránek.. 13

2      Provedené úpravy.. 18

2.1        Doplnění nových osobností 18

2.2        Seznam přidaných osobností 18

2.3        Grafická úprava.. 19

2.4        Doplnění stávajících informací 20

3      Návrh možných vylepšení 25

4      Závěr.. 27

5      Seznam obrázků.. 28

6      Seznam tabulek.. 28

7      Použitá literatura.. 29