Obsah

Anotace. 6

Úvod.. 7

1.     E-learning, Moodle. 8

1.1.      E-learning. 8

1.2.      E-learning na ČVUT. 8

1.3.      Moodle. 9

2.     Výukové materiály. 10

2.1.      Možnosti tvorby výukových materiálů. 10

2.1.1.    Text 10

2.1.2.    Prezentace. 10

2.1.3.    Instruktážní videa. 10

2.1.4.    Flashové animace. 10

2.2.      Programy na snímání obrazovky. 11

2.2.1.    MW Snap. 11

2.2.2.    EZ Screen Recorder 12

2.2.3.    Camtasia Studio 4. 13

2.2.4.    Adobe Captivate 2. 14

2.3.      Shrnutí 16

3.     Tvorba výukových materiálů.. 17

3.1.      Interaktivní grafické systémy. 17

3.2.      Úlohy vhodné pro doplnění simulacemi 17

3.2.1.    Vybrané úlohy pro IGS1. 17

3.2.2.    Vybrané úlohy pro IGS2. 18

3.3.      Postup práce. 18

3.4.      Zjištěné nedostatky programu Adobe Captivate 2. 22

4.     Závěr. 25

Seznam obrázků.. 26

Použité zdroje. 27

Příloha A.. 28