Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz/ODK/en/templates/ShowCar2/images/sc_title4.png

prof. Ing. Pavel RYJÁČEK, Ph.D.

 

HOME

TEACHING

CV

PUBLICATIONS

OM1-Ocelové mosty

Syllabus:

1

Základní pojmy. Zásady navrhování.

 

2

Mostní svršek a mostovka.

 

3

Mostní vybavení, ložiska, mostní závěry.

 

4

Plnostěnné ocelové trámové mosty.

 

5

Ocelobetonové trámové mosty.

 

6

Příhradové trámové mosty. Prostorové působení mostních konstrukcí.

 

7

Nosníkové rošty. Šikmé mosty. Mosty v oblouku. Rámové mosty.

 

8

Obloukové mosty.

 

9

Zavěšené a visuté mosty.

 

10

Výstavba mostů.

 

11

Lávky pro pěší.

 

12

Modelování ocelových mostů

 

 

 

 

Podklady ke zkoušce:

Rotter, T., Studnička, J: Ocelové mosty. 2006.

Doplňující podklady ke zkoušce ke stažení zde.

Okruhy ke zkoušce ke stažení zde.

 

 

Cvičení:

Návrh silničního spřaženého ocelobetonového mostu.

Pomocné informace lze nalézt zde:

Vzorová řešení a detaily ocelových mostů

 

Poznámka: Zkouška se skládá z testu (cca 20 otázek, bez pomůcek), návrhu mostní konstrukce za zadaných podmínek (pomůcky povoleny) a z ústní části. Pro úspěšné složení zkoušky je nezbytné získat z testové části min. 50% bodů.