Pomůcky.html Pomůcky (pro stažení)
Statický výpočet Statický výpočet
Technická zpráva - obsah
Výkres tvaru
Zatížení - vzor
  Objemové hmotnosti některých materiálů
Užitná zatížení
Pevnosti betonu a oceli, plochy výztuže, konstrukční zásady
  Výkaz výztuže
Tabulka  pro výpočet spojitého nosníku
Diagram pro návrh průřezu M+N
  Posouzení smyku dle EN
 
   
Rozdělení materiálu v trámu