Projekt Celoživotní vzdělávání v požární ochraně, JPD3 MHMP CZ.04.3.07/3.2.01.2/2091, který je podpořen z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu HMPH.

V jeho rámci byly připraveny kurzy dalšího vzdělávání statiků, požárních specialistů a techniků v oblasti požární ochrany podle evropských norem pro oblast hl. města Prahy.

 

 

Materiály semináře 10.2.2010

K návrhu požární odolnosti v národních předpisech          Rudolf Kaiser

Nově připravované projektové normy                               IVladimír Reichel

Stanovení požární odolnosti pomocí tabulek                      Roman Zoufal.

Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem               František Wald

Případová studie betonové haly                                         IVít Zinga

Případová studie ocelové haly                                            Vít Zinga, Vladimír Ferkl

Případová studie dřevěné haly                                           Robert Prix, Vladimír Smudek

 

 

 

 

Výukové texty projektu 2008

Stránky projektu s výukovými texty a materiály. Registrovaný přístup.

 

 

Seminář 2008

24.9.2008 - DIFISEK+ Návrh ocelových a ocelobetonových konstrukcí vystavených požáru, Projekt RFSC č. RFS-P2-06065

Informace o semináři

Materiály projektu

 

 

 

Semináře projektu 2007

Pilotní semináře se uskutečnily na ČVUT v Praze se zaměřením na

Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle evropských norem

20. února 2007

Program

Zajištění požární bezpečnosti staveb v souladu s evropskými normami

21. února 2007

Program

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení 

22. února 2007  

Program

Výukové materiály se převádějí do internetové formy, která zde bude k dispozici v září 2007.

 

 

Výukové osnovy projektu

Navrhování konstrukcí za požáru: 1-1-Tepelné a mechanické zatížení
  1-2-Betonové konstrukce
  1-3-Ocelové konstrukce
  1-4-Ocelobetonové konstrukce
  1-5-Dřevěné konstrukce
  1-6-Zděné konstrukce 
Návrh požární ochrany   2-Požární specialisté 
Realizace požární ochrany   3-Kontrolní  technici 

 

 

Odkazy

        Interní stránka projektu

        Požární zkouška - Mokrsko
 

Poslední úprava únor 2008.

  na stránku pro  stažení programu Adobe Acrobat Reader.