Web

Náš specializovaný kurz nabízí možnost naučit se vytvářet webovou stránku od úplných začátků až po pokročilé webové technologie. Po absolvování tohoto kurzu se účastníkům otevřou nové možnosti publikování výsledků jejich odborné činnosti nejenom v prostředí internetu.

Osnova kurzu byla připravena na základě průzkumu cílové skupiny účastníků. Úvod kurzu bude věnován obecným pravidlům tvorby webů a nutným základům počítačové grafiky. V další části se budeme věnovat jazyku HTML, který je nutným základem pro zvládnutí pokročilejších technik. Navazovat bude práce s kaskádovými styly a další. Zvláštní kapitolou bude využití programu Flash pro tvorbu animací, videa a jejich použití na stránkách. Zcela samostatnou závěrečnou kapitolou bude optimalizace stránek SEO a všeobecně internetový marketing. Všechny cvičení budou probíhat praktickou formou a výsledkem by měly být vlastní webové stránky každého z účastníků.


Osnova cvičení:

1. Teorie tvorby www.

2. Základy HTML.

3. Tvorba grafických podkladů a webdesignu.

4. Formuláře v HTML + PHP a JavaScript.

5. Publikování na internetu a SEO.

6. Flash – multimédia na webu.

7. Případová studie.