Projekt vytváří výukový program, který vzdělává magisterské studenty v multimediální oblasti jako je digitální fotografie, tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce s webem apod. Tato media mají v odborných specializacích mnohostranné využití. Jde o dokumentační a prezentační nástroje i o prostředky odborné komunikace. Každý z těchto oborů je samostatnou disciplínou. Odborníci je běžně používají bez větší průpravy. Jejich projev je pak v tomto ohledu neumělý, aniž by si to uvědomovali a má negativní vliv na jejich výsledky. Smyslem projektu je vytvořit modulární vzdělávací koncept, který by na tuto problematiku upozornil a položil základ vizuálně-komunikačního vzdělávání ve vysokoškolském studiu. Program připravuje KSV FSv, která v této oblasti má na ČVUT největší zkušenosti. Cílovou skupinou jsou magisterští studenti ČVUT a UJEP a projekt inovuje magisterské programy těchto škol. Výběr je podmíněn snahou získat zkušenosti s aplikací do širokého spektra odborností.název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0299
operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
financování projektu: projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky
řešitel projektu: Miloš Sedláček, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
partner projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
zahájení projektu: 1. 3. 2012
ukončení projektu: 28. 2. 2015